polityka-cookie

Regulamin oraz polityka prywatności i plików cookies.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://kumizu.pl i jej wszystkich podstron.

Administratorem strony jest Artur Urbański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Interaktywna Kumizu.pl, Artur Urbański, Rzemieślnicza 9, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 142748665, o numerze NIP 529-160-74-64

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem mailowym biuro@kumizu.pl a także, pod numerem telefonu 508-150-920

I. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Artur Urbański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Interaktywna Kumizu.pl, Artur Urbański, Rzemieślnicza 9, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 142748665, o numerze NIP 529-160-74-64
Strona –  strona internetowa dostępna pod adresem https://kumizu.pl
Użytkownik – każdy podmiot (osoba lub firma), który korzysta ze Strony.

II. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zgłoszenia
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zgłoszenia, kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zgłoszenia, kontaktowego przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  •  H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. NIP: 7822622168; REGON: 364261632; KRS: 0000612359 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • MEKROS Ltd RSBC 102-116 Windmill Road CR0 2XQ London w celu korzystania z systemu Faktury.pl, w ramach którego generowane i wysyłane są do do Użytkowników faktury dokumentujące zakup usług dokonanych za pośrednictwem Strony.

III. Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

IV. Odnośniki do innych stron

Strona może zawierać odnośniki do innych stron www, również takich, które nie należą do administratora Kumizu.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Najlepiej, po przejściu na inne strony, zapoznać się z zawartą na nich polityką prywatności.

V. Technologie śledzenia

Kody śledzenia wykorzystywane przez usługi Google. (AdWords, Analytics, Tag manager, Search Console) – w celu analizy statystyk i działań marketingowych

Kod śledzenia (pixel) wykorzystywany przez portal Facebook – w celu działań marketingowych

VI. Dane na serwerze

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera to:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • czas nadejścia zapytania
 • pierwszy wiersz żądania http
 • kod odpowiedzi http
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Naczelnej Dyrekcji nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP